Биткойн: Регулаторни Терзания

Всеки член на финансов регулаторен орган по света, преди да премине към конкретика, трябва да погледне макроикономически на паричната система Биткойн. Защо това е важно? Отговорът е даден във встъпителната реч на Андреас Антонопулос пред икономическата комисия на Австралийския Сенат. Предлагаме я на вашето внимание по-долу преведена на български.


Обръщение на Андреас Антонополус към комисията по икономически въпроси на австралийския сенат, 3 Март 2015 г.

Благодаря на Председателя и на членовете на комисията за предоставената ми възможност да дам своя принос към тази дискусия по темата за цифровите валути. Професионалният ми опит е предимно в сферата на информационната сигурност и мрежовите архитектури. Имам магистърска степен в областта на компютърните мрежи, разпределените компютърни системи и работя в тази сфера от 1992 г. Работил съм 20 години върху различни мрежи в центрове за данни на компании от сферата на финансовите услуги преди да открия Биткойн в края на 2011 г. През последните две години се занимавам изцяло с Биткойн. Автор съм на книга озаглавена „Да усвоим Биткойн“, която е предназначена за софтуерни разработчици.

Уникалната архитектура и механизъм на разплащане на Биткойн водят до огромни промени в начина по който достъпваме компютърните мрежи, прилагаме нововъведенията, защитаваме личните данни, предоставяме възможност за по-голям контрол и власт на обикновения човек, защитаваме правата на потребителите и осъществяваме регулациите. Приветствам възможността днес да обсъдя с вас тези въпроси.

За Австралия Биткойн представлява уникална възможност в две насоки. Първо, Биткойн ще доведе до тъй необходимата конкуренция на пазара за разплащателните услуги, като предостави по-изгодна алтернатива на скъпите системи използващи кредитни и дебитни карти и същевременно подобри сигурността и анонимността на потребителите. Второ, Биткойн ще постави Австралия на гребена на задаващата се приливна вълна от финансови нововъведения – процес, който може да направи финансовите услуги достъпни за повече от два милиарда човека в региона на югоизточна Азия, които в момента нямат достъп до обичайните банкови услуги. Мобилните телефони позволиха на милиарди хора да се свържат с останалата част от света, изцяло прескачайки стадия на прокарване на инфраструктура за стационарни телефони. Биткойн може да направи същото що се отнася до достъпността на банковите и финансови услуги. В Австралия вече има преуспяваща Биткойн индустрия и страната може да се превърне в регионален и световен лидер в тази област.

Допреди изобретяването на Биткойн през 2008 думите „сигурност“ и „децентрализация“ изглеждаха като несъвместими понятия. Традиционните модели на финансово-разплащателните и банкови мрежи разчитат на централизирания контрол за осигуряване на безопасност. Тяхната структура е изградена около една централна точка на власт и взимане на решения, както е при една клирингова къща например. Тези в центъра на мрежата имат огромна власт и поле за изява, съответно подлежат на обстойни проверки, регулация и контрол. Начинът, по който Биткойн функционира е фундаментално различен. Цифровите валути използват модел на сигурност, наречен „блокверига“ който е изначално разсредоточен. Мрежата няма функционален център, централна власт, йерархичен връх или действащо лице с неограничени права и възможности. В модела на Биткойн безопасността е характеристика, пораждаща се спонтанно от взаимодействието между хилядите участници в мрежата и не е функция на някакъв вид централна власт. Ако някое лице с лоши намерения проникне в традиционна мрежа, тя и всичките участници в нея са изложени на риск. Ако същото се случи в Биткойн-мрежата това лице не би имало никакво вляние върху останалата й част и не би имало възможността да подкопае доверието в нея. Следователно Биткойн-мрежата може да е отворена към всякакви участници без да е необходимо те да преминават през предварителни проверки, установяване или удостоверяване на тяхната самоличност и без изрично разрешение за достъп.

Свободният достъп предоставя свободата да създаваш нововъведения без да е необходимо предварително да получиш разрешението на титулярните играчи на пазара. Това е същата свобода, която през последните 20 години тласка напред новостите в областта на Интернет, създавайки много полезни услуги за всички нас. Централизираните финансови мрежи никога няма да бъдат напълно отворени за иновации тъй като тяхната сигурност зависи от контролирания достъп. Наложилите се компании във финансовата област успешно се възползват от този контрол на достъпа за да блокират външните иновации и конкуренцията, представяйки своите действия като действия за защита на потребителите. Разсредоточената природа на Биткойн осигурява потребителска защита по най-прекия и безспорен начин – предоставя на ползвателите на Биткойн сами да решат, какви лични данни и с кого да ги споделят при извършването на финансови транзакции. При преводите в Биткойн не е необходимо да се оповестяват лични данни, които биха разкрили собственика на средствата или които биха изложили участниците на риск. Хората ползващи Биткойн могат да запазят поверителност при извършването на сделки без да разчитат на каквито и да било посредници да опазват личните им данни.

Противно на общоприетото мнение, понятието „регулация“ не е чуждо на Биткойн. В действителност няколко аспекта от мрежата и финансовата система на Биткойн са урегулирани от математически алгоритми. Регулацията на Биткойн, която се осъществява по този специален начин ни предоставя предсказуеми, обективни и точно измерими резултати. Тя ни гарантира безопасност и независимост от национални или геополитически влияния. Във времето на безпрецедентни валутни войни, в което се намираме в момента, математическият неутралитет ни предоставя спокойна и независима територия.

Докато се опитваме да разберем механизмите за защита на потребителите, надзора, одита и регулацията на Биткойн има опасност да се опитме да приложим познатите модели от миналото към тази нова цифрова валутна система. Призовавам ви да не се поддавате на изкушението да приложите централизирано решение към тази децентрализирана мрежа. Ценртрализирането на Биткойн отслабва сигурността му, ограничава неговия потенциал за нововъведения и премахва тези от свойствата му, които са най-обещаващи и най-много биха спомогнали да се преподреди и подобри настоящата финансово-икономическа система. Централизацията ще отнеме индивидуалната власт от потребителите и ще я предаде в ръцете на наложилите се в миналото големи компании. Целта да се защитят личните данни на потребителите няма да бъде постигната ако бъдат премахнати свойствата на Биткойн, отнасящи се до анонимността. Не можем да защитим правата на потребителите, като отнемем способността им да контролират собствената си анонимност и след това я поверим на същите тези посредници, които са се проваляли многократно в миналото. Тази нова, децентрализирана финансова мрежа ни дава възможността да изобретим нови, децентрализирани механизми за безопасност, базиращи се на нововъведения като акредитиви с множествени подписи, умни договори, хардуерни Биткойн портфейли, децентрализиран одит и алгоритмични доказателства за налични резерви. Това са нови, децентрализирани регулаторни средства и инструменти за сигурност, които са най-подходящи за една разсредоточена цифрова валута.

Благодаря за възможността да говоря пред тази комисия.


Видео материал с тази встъпителна реч, както и на останалата част с въпросите и отговорите на английски, може да видите тук: