Сдружение „Българска Биткойн Асоциация“

София, България, 5-ти Юли 2014: С решение №1 от 23.06.2014 г. търговското отделение на Софийски градски съд е вписал в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Българска Биткойн Асоциация“. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически и физически лица. Чуждестранните юридически и физически лица могат да бъдат само асоциирани членове. Органът за управление на Българската Биткойн Асоциация (ББА) е 7-членен Управителен съвет.

Основните цели на ББА са:

 • съгласуване на интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност;
 • разпространиение и насърчаване употребата в гражданския и стопанския оборот, както на Биткойн, така и на други цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност;
 • изграждане на приятелство, разбирателство и доверие между членовене си;
 • налагане на етични и професионални стандарти на поведение при използването на цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • защита на правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
 • защита на правата на потребителите на Биткойн, както и на други сходни или свързани с Биткойн цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност.

Предмета на дейност и средствата, с които ББА ще постига своите цели са:

 • събира и своевременно разпространява сред членовете си информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;
 • организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове;
 • изготвя обосновани становища по проекти за нормативни актове регламентиращи цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • прави предложения пред компетентните органи по въпроси от съществено значение в областта на новите парични системи;
 • създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
 • съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в експертни комитети, комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
 • осъществява контакти и участва в сродни международни организации;
 • осъществява и други дейности, незабранени от закона, които са свързани с целите на Асоциацията.

Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. Тази молба трябва да е придружена от писмени препоръки от двама пълноправни членове на Асоциацията, като поне единият от тях задължително трябва да е учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата на следващото Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от годишни вноски на членовете си, дарения и приходи от собствени дейности. Отличителна черта на ББА от всички други юридически лица на територията на Република България е, че за пръв път се появява юридическо лице и граждански субект, който ще осъществява своята дейност без банкова сметка. Членският внос е определен в биткойни и се внася от членовете на Асоциацията в биткойни. Общото събрание на ББА определя този размер на всяко свое редовно годишно събрание. За тази година членският внос за физически лица е в размер на 0,1 биткойна, а за юридически лица е 0,3 биткойна.

Публикувано в Новини | Напишете коментар

Първата световна икономическа война.

„It’s the economy, stupid“ – основен лозунг на успешната президентска кампания на Бил Клинтън през 1992 г.

Всички сме чували, какво е отговорил Айнщайн на въпроса, с какви оръжия ще се води Третата световна война. Днес вече може да твърдим със сигурност, че Трета световна война няма да има. Поне не и в „кинетичния“ вариант на предходните две. Вместо това, за съжаление, съвсем скоро до 2-3 години ще започне Първата световна икономическа война. Разрушенията върху инфраструктурата, жертвите дадени и от двете воюващи страни, както и страданията на обикновените хора, няма да са по-малки отколкото при предходните световни войни. Противостоящите съюзи са ясно очертани, армиите строени, оръжията приведени в готовност. Предстоят няколко финални мирновременни акорда по Украинския въпрос, след което очакваме формалния повод за началото на открити бойни действия и първите икономически залпове. Предупредителен икономически изстрел бе вече даден от Русия, която през последните месеци продаде стотици милиарди американски съкровищни бонове и Фед бе принуден да скрие и изпере покупката им чрез белгийска клирингова система. Официално обяваване на тази интервенция би предизвикало незабавен световен финансов Армагедон.

Противостоящите сили условно може да наречем Източен и Западен блок. Основата на Източния блок са държавите от BRICS, а основата на Западния блок са САЩ и онези държави от ЕС, които са техни васали във военно-политическо и икономическо отношение. И в двата блока има държави с особено мнение и становище спрямо случващото се (като Германия или ЮАР, например), но те са притискани все повече от обстоятелствата да направят своя избор. Необвързаните ще стават все по-малко, но който успее да устои на натиска и да остане докрай такъв ще уцели джакпота. От историята знаем, че след края на всяка световна война в Европа истинските печеливши са били незначителни държави станали от нищо нещо, като Швейцария и Швеция, само защото са успели да останат необвързани и послужили за приют на световните капитали. САЩ успяха да подчинят Швеция, но Швейцария, въпреки че понесе няколко силни удара, все още удържа на американския натиск благодарение на федерализма на своите кантоните.

Водещи държави в двата противостоящи съюза са САЩ и Русия. Те са единствените две държави в света, които притежават ядрени триади. Това са ядрени оръжия разположени на суша, въздух и вода заедно със средства за тяхната доставка по всяко време и във всяка точка на Земята. Заплахата от взаимно унищожение прави пряката „гореща“ война между тях невъзможна. Едва в последните години и във Вашингтон и в Москва си дадаха сметка за едно дълго продължило недоразумение.

След края на Студената война по стар навик в САЩ, както се полага на победителите в една война, решиха да си приберат военните трофеи, както направиха с Япония и Германия след Втората световна. В Москва обаче, когато са подписвали края на Студената война, са били с идеята, че подписват мирен договор с права и задължения и за двете страни, а не договор за безусловна капитулация. Ето защо в Кремъл посрещаха все по-настоятелните американски претенции с все по-голямо недоумение и увеличаващо се раздразнение. Те със закъснение разбраха, че САЩ, за разлика от сътрудничеството в Космоса, на Земята нямат нужда от съюзници, а от сателити и васали. Да не забравяме, че действащите основни закони (конституциите) на победените държави, като Япония и Германия, са писани във Вашингтон. В Русия не работят по този начин.

Авантюрата с преврата в Киев и откритата намеса на сегашната американска администрация в Украйна е последен опит да се спечели Студената война с „чиста“ победа. Докато Русия поддържа пълна готовност за възмезден ядрен удар, Студената война няма как да бъде окончателно спечелена. Освен ако Вашингтон не успее под някакъв предлог да вкара въоръжени сили в Украйна и успее да разположи ракети в Източна Украйна, което ще сложи край на способността на Русия за пълномащабен ответен ядрен удар. Ето защо вън от всяко съмнение е, че ако дори и един американски военослужещ бъде официално поканен от самопровъзгласилото се правителство в Киев, Русия пряко ще поеме управлението над източната половина на Украйна по същият начин, както стана с Крим. На запад от Киев страната ще стане буферна зона.

Както може би вече се досещате, за да се подготвите за Първата световна икономическа война, не е достатъчно да си купите кофичка с пуканки и да се настаните пред телевизора.

Публикувано в Икономика | Напишете коментар