Работна Среща с BitXatm

Брашов, Румъния, 8-ми Август 2014: Състоя се работна среща с Габриел Проданеску и Каталин Тинку съответно изпълнителен директор и директор по продажбите в BitXatm. Бяха обсъдени възможностите „Биткойн България“ да представлява търговските интереси за българския пазар на този румънски производител на Биткойн автомати. Търговското поделение на BitXatm е регистрирано под името Global Funds Transfer (GFT) GmbH със следните данни:

Karlstrasse 35, 6th floor, 80333 Munich, Germany
German Trade Register Number (HRB), 171978 / Local Court Munich
Munich VAT ID: DE 259198253

Производствената база е изцяло в Румъния. Освен основателите Габриел и Каталин, в компанията работят още трима инженери и програмисти в офиса им в Брашов и един търговски представител в Мюнхен. Всички те са младши съдружници във фирмата. Работи се 24 часа в денонощието. По малките часове често има видеовръзка с клиенти от различни кътчета на Земята, в които се отговаря на технически въпроси. На последната Биткойн конференция в Чикаго BitXatm сключиха споразумение с американската фирма CryptVision за доставка на 1000 автомата за североамериканския пазар и изключително представителство за Калифорния. В момента текат преговори с няколко фонда за рискови инвестиции.

Битоматът на BitXatm е тип POS (Point-of-Sale). Може да се използва и като терминал в търговски обекти за заплащане на покупки от клиенти с Биткойн портфейли. Домакините споделиха, че се е наложило да разработват собствен драйвер за приемателното устройство за банкнотите. Операционната им система е силно модифициран Линукс. Приложението е със затворен код. По принцип бяха доста пестеливи при отговорите си на технически въпроси. Тяхната философия е, че устройството трябва да се включи в мрежата и да работи без да е необходимо да се осъществява някаква предварителна конфигурация и настройки от лице с технически познания. Биткойн портфейлът не е на отдалечен сървър, както е при Lamassu, а цялата блокверига и портфейла са качени в самия автомат. Тъй като производителят запазва пълни администраторски права върху сървъра на автомата това означава, че оператора ще трябва да има пълно доверие на производителя да не злоупотреби със заредените в портфейла биткойни.

На следващия ден посетихме фабриката, където се изготвят алуминиевите профили за корпуса на автоматите. Това е бившата тракторна фабрика в Брашов, която вече не произвежда трактори, но все още съумяват да преживяват, като намират поръчки за металообработващите машини. Алуминият със специални характеристики се доставя от шведска фирма. Бояджийският цех също е в Брашов. Преминали са през десетки поддоставчици и от Румъния и от чужбина преди да се спрат на такива със задоволително качество на работата и материалите.

Както във всяка начинаеща фирма поставила си големи цели и вече успяла да извърви голяма част от пътя, хаосът при общуването с клиенти и доставчици е доста осезаем. В теорията това положение е известно като „предизвикателството на успеха“. Фирмата постига толкова внезапен и толкова голям успех, че бива смазана от тежестта му. Получили са доста пари от авансови плащания. Сега остава по-трудната част – доставките според очакванията на клиентите. Вече имат една поръчка и от България. Надяват се да доставят машината до края на този месец. Все още нямат поставен автомат на обществено място, макар че според твърденията им вече са изпратили 20-ина машини на клиенти по целия свят. Това ни кара да сме с едно наум.

Конкуренцията в този сегмент на Биткойн икономиката нараства с всеки изминал ден. Към настоящия момент има над 25 фирми производители с апетити за тази пазарна ниша. Може да следите развитието от тази карта за Биткойн автомати. Пожелаваме успех на момчетата от Брашов по трудния път към световната слава и се надяваме чрез целенасочена реклама да допринесем за повече техни продажби на местния пазар.

Публикувано в Новини | Напишете коментар

Сдружение „Българска Биткойн Асоциация“

София, България, 5-ти Юли 2014: С решение №1 от 23.06.2014 г. търговското отделение на Софийски градски съд е вписал в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Българска Биткойн Асоциация“. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически и физически лица. Чуждестранните юридически и физически лица могат да бъдат само асоциирани членове. Органът за управление на Българската Биткойн Асоциация (ББА) е 7-членен Управителен съвет.

Основните цели на ББА са:

 • съгласуване на интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност;
 • разпространиение и насърчаване употребата в гражданския и стопанския оборот, както на Биткойн, така и на други цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност;
 • изграждане на приятелство, разбирателство и доверие между членовене си;
 • налагане на етични и професионални стандарти на поведение при използването на цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • защита на правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
 • защита на правата на потребителите на Биткойн, както и на други сходни или свързани с Биткойн цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност.

Предмета на дейност и средствата, с които ББА ще постига своите цели са:

 • събира и своевременно разпространява сред членовете си информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;
 • организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове;
 • изготвя обосновани становища по проекти за нормативни актове регламентиращи цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • прави предложения пред компетентните органи по въпроси от съществено значение в областта на новите парични системи;
 • създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
 • съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в експертни комитети, комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
 • осъществява контакти и участва в сродни международни организации;
 • осъществява и други дейности, незабранени от закона, които са свързани с целите на Асоциацията.

Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. Тази молба трябва да е придружена от писмени препоръки от двама пълноправни членове на Асоциацията, като поне единият от тях задължително трябва да е учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата на следващото Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от годишни вноски на членовете си, дарения и приходи от собствени дейности. Отличителна черта на ББА от всички други юридически лица на територията на Република България е, че за пръв път се появява юридическо лице и граждански субект, който ще осъществява своята дейност без банкова сметка. Членският внос е определен в биткойни и се внася от членовете на Асоциацията в биткойни. Общото събрание на ББА определя този размер на всяко свое редовно годишно събрание. За тази година членският внос за физически лица е в размер на 0,1 биткойна, а за юридически лица е 0,3 биткойна.

Публикувано в Новини | Напишете коментар